HR marketing v praxi - nábor zaměstnanců do výroby Sopo

délka čtení 3 min

Sopo v novém kabátu

Společnost Sopo je světovou špičkou v navíjení drátů do elektromotorů. Své know-how poskytuje převážně zahraničním firmám vyrábějící výrobky s elektromotory. Se Sopem jsme začali spolupracovat na změně korporátního designu. Nový vizuál propojil jednotící prvek, kterým se staly 3D měděné dráty. Redesignovali jsme logo, které jsme podtrhli novým firemním sloganem „Winding architects” (Winding = vinutí). Svěží firemní identitu a jednotící grafický prvek jsme  následně promítli do propagačních materiálů a webových stránek.

Strategie pro nábor zaměstnanců

Úspěšnost Sopa stojí především na jejich zaměstnancích. S nárůstem produkce přišla i potřeba zvýšit počet pracovníků ve výrobě. Připravili jsme s HR specialistou kompletní strategii náborové kampaně, včetně analýzy stávající situace.

Hledali jsme odpovědi na následující otázky:

- Jaká je motivace ke změně zaměstnání u výrobních pracovníků? 
- Jaké faktory zajišťují věrnost stávajícímu zaměstnavateli? 
- Co je na Sopu unikátní ve vztahu k zaměstnancům?

V hlavní roli zaměstnanci

Koncepce stála na osobní zpovědi zaměstnanců Sopa. Vznikla série fotografií, u kterých byl uveden oblíbený firemní benefit a dosavadní odpracované roky. Pro lepší ilustraci vzniklo i poutavé video s osobními komentáři zaměstnanců. Ti vyprávěli o důvodech, proč jsou Sopu tolik let věrní, co je na práci baví a čeho si na zaměstnavateli nejvíce váží. 

Lokální marketing 

Náborovou kampaň jsme zacílili na přilehlé okolí Modletic, kde má Sopo hlavní výrobní závod. Inzerce v lokálních novinách, letáky do schránek a plakáty ve vlacích oslovovaly nové zájemce ze sousedství. Souběžně jsme spustili online kampaň na internetu a sociálních sítích. Vytvořili jsme bannerové reklamy, promovali náborové video. Pravidelně jsme aktualizovali webové stránky v sekci Kariéra. 

Má to smysl!

Díky nasazení kampaně se počet zájemců o volná pracovní mista razantně zvýšil. V období od dubna 2018 do června 2019 jsme obsadili všech 7 vypsaných pozic. I nadále aktivně spolupracujeme s interním HR, uzpůsobujeme online reklamu klientovým potřebám a pravidelně aktualizujeme volné pozice na webových stránkách. 

Co stojí za úspěchem kampaně? 

Určitě samotní zaměstnanci. Ti byli ochotni veřejně spojit se Sopem svoji tvář a jméno. Dodali kampani důvěryhodnost a autentičnost. Netradiční benefity a nízká fluktuace, společně s komunikovanými hodnotami, vytvořily pozitivní dojem o společnosti. Zajímavá práce, zdravá a příjemná atmosféra a lokální zacílení kampaně přispěly k reálnému zájmu o pohovor. 

Hodnocení majitele firmy

"Spolupráci s La Taupe můžu jedině pochválit. Děvčata přišla s návrhem celé strategie pro nábor nových zaměstnanců, včetně vizuálního zpracování, scénáře pro video i online kampaně. Měli jsme na každou pozici několik zájemců, což je v dnešní době, kdy se firmy perou o zaměstnance, a zvláště ty výrobní, velký úspěch. Spolupráci doporučuji všem, kdo potřebují pomoct s nápadem a následnou realizací." řekl Vladimír Olmr.

HR marketing má smysl

Podstatou úspěšné kampaně náboru zaměstnanců je aktuálnost, flexibilita a správné zacílení. Společnost dobře komunikovala svůj pozitivní vztah k zaměstnancům. Na základě našeho návrhu  využila ty pravé kanály k propagaci volných pozic. Výsledek kampaně byl více než pozitivní. 

Investovat do HR marketingu má smysl. Kvalitní kampaní může každá společnost dosáhnout kýžených cílů - tedy najít nejlepšího možného zaměstnance. Spolupráce s HR specialistou na zaměstnanecký audit, promyšlená strategie a realizace kampaně jsou podstatou naší práce. 

Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme i vám. HR nás baví! Zjistěte více.
 

zpět blog